TN chào quí thầy cô

*
**

MỜI BẠN DÙNG CÀ PHÊ

*

Sen hồng khoe sắc

*

Tài nguyên dạy học

Quà của Kim Dung

Đức Nhơn tặng

Niềm vui hội ngộ

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Tươi

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TƯƠI NGUYỄN CHÚC QUÍ THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHỎE, NHIỀU NIỀM VUI VÀ THẬT HẠNH PHÚC!

MỜI CÁC BẠN GIAO LƯU

Gốc > Trang phụ nữ > Móc khóa và loai khác >

Kết khối cầu có lồng hạt to vào trong bằng hạt cườm - Sưu tầm

1. Плетем первый ряд:

Для этого наберите 4 темных бисерин и замкните их в кольцо, завязав 2 узелками (оставьте свободный конец лески примерно 10 см):
 

Выведите иглу через первую бисерину:

Первый ряд готов – в нем 4 бисерины.

2. Плетем второй ряд:

2.1. Наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через вторую бисерину первого ряда:
 

2.2. Снова наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через третью бисерину первого ряда:

2.3. Еще раз наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через четвертую бисерину первого ряда:

2.4. Наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через первую бисерину первого ряда и первую бисерину второго ряда:

Второй ряд готов – в нем 4 бисерины.

3. Плетем третий ряд – в этом ряду нужно увеличить число бисерин, в данном случае до 8 бисерин:

3.1. Наберите 2 темные бисерины и выведите иглу через вторую бисерину второго ряда:
 

3.2. Снова наберите 2 темные бисерины и выведите иглу через третью бисерину второго ряда:

3.3. Еще раз наберите 2 темные бисерины и выведите иглу через четвертую бисерину второго ряда:

3.4. Наберите 2 темные бисерины и выведите иглу через первую бисерину второго ряда и первую бисерину третьего ряда:

Третий ряд готов – в нем 8 бисерин.

4. Перед началом плетения четвертого ряда, наденьте оплетку на бусину, закрепив ее на ней с помощью булавки и ластика, как показано на фото.

Как вам удобно – плотно:
 

Или свободно:

5. Плетем четвертый ряд – в этом и последующих рядах (до убавления) у нас остается 8 бисерин:

5.1. Наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через вторую бисерину третьего ряда:
 

5.2. Снова наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через третью бисерину третьего ряда:

5.3. Продолжайте плетение до конца ряда, а затем закончите ряд, выведя иглу через первую бисерину третьего ряда и первую бисерину четвертого ряда:

Четвертый ряд готов – в нем 8 бисерин.

6. По тому же принципу, что и четвертый ряд, плетутся все остальные ряды вплоть до одиннадцатого.
 

7. Плетем двенадцатый ряд – на нем делаем убавление количества бисерин до 4-х:

7.1. Наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через вторую и третью бисерины одиннадцатого ряда:
 

7.2. Снова наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через четвертую и пятую бисерины одиннадцатого ряда:

7.3. Еще раз наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через шестую и седьмую бисерины одиннадцатого ряда:

7.4. Наберите 1 светлую бисерину и выведите иглу через восьмую и первую бисерины одиннадцатого ряда:

а затем - через первую бисерину двенадцатого ряда:

Двенадцатый ряд готов – в нем 4 бисерины.

8. Плетем тринадцатый ряд, последний:

8.1. Наберите 1 темную бисерину и выведите иглу через вторую бисерину двенадцатого ряда:
 

8.2. Снова наберите 1 темную бисерину и выведите иглу через третью бисерину двенадцатого ряда:

8.3. Еще раз наберите 1 темную бисерину и выведите иглу через четвертую бисерину двенадцатого ряда:

8.4. Наберите 1 темную бисерину и выведите иглу через первую бисерину двенадцатого ряда и первую бисерину тринадцатого ряда:

8.5. Пройдитесь через бисерины тринадцатого ряда иглой, стянув их в кольцо:

Тринадцатый (последний) ряд готов – в нем 4 бисерины.

9. Закрепите и спрячьте концы нити:
 

http://www.liveinternet.ru/users/sasha-dion/rubric/4939531/


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Tươi @ 06:43 16/10/2016
Số lượt xem: 640
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Thông tin VVV sản phẩm tuyệt vời của thầy Đức Thiệu và Bằng Vũ