TN chào quí thầy cô

*
**

MỜI BẠN DÙNG CÀ PHÊ

*

Sen hồng khoe sắc

*

Tài nguyên dạy học

Quà của Kim Dung

Đức Nhơn tặng

Niềm vui hội ngộ

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Tươi

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TƯƠI NGUYỄN CHÚC QUÍ THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHỎE, NHIỀU NIỀM VUI VÀ THẬT HẠNH PHÚC!

MỜI CÁC BẠN GIAO LƯU

KT 15 phút lần 1 HKI- đề 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 22-09-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Thứ , ngày……tháng…. năm 2010


ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC- LỚP 9
Thời gian : 15 phút
Điểm
Lời phê


Hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A,B,C,D trước câu chọn đúng nhất
Câu 1: Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là:
chỉ có một kiểu hình. C. có hai kiểu hình
có ba kiểu hình. D. có bốn kiểu hình
Câu 2: Hình thức sinh sản tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở sinh vật là:
A. sinh sản vô tính C. sinh sản hữu tính
B. sinh sản sinh dưỡng D. sinh sản nảy chồi
Câu 3 Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:
A. AABB B. AAbb C. aaBB D. cả A, B, C
Câu 4: Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen :
A. Aabb B. aaBb C. AABb D. AaBb
Câu 5: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức là chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là:
AABb x AABB C. AAbb x aaBB
AaBB x Aabb D. Aabb x aabb
Câu 6: Kiểu gen dưới đây được tạo hai loại giao tử:
A. AaBb B. AABB C. AaBB D. aabb
Câu 7: Ở lúa, tính trạng thân cao(A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp(a). Nếu đời con có tỉ lệ 100% thân thấp thì bố mẹ có kiểu gen là:
A. P: AA x aa C. P: Aa x aa
B. P: Aa x Aa D. P: aa x aa
Câu 8: Kiểu gen sau đây biểu hiện kiểu hình trội trong trường hợp tính trội hoàn toàn là:
AA và aa B. Aa và aa C. AA và Aa D. AA, Aa và aa
Câu 9: Kiểu gen sau đây được xem là thuần chủng:
AA và aa B. Aa C. AA, Aa và aa D. AA và Aa
Câu 10: Cho biết ở cây đậu Hà Lan, gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Phép lai cho F1 có 100% thân cao là:
P: AA x Aa B. P: Aa x Aa C. P: Aa x aa D. P: aa x aa

Hết

 
Gửi ý kiến

Thông tin VVV sản phẩm tuyệt vời của thầy Đức Thiệu và Bằng Vũ